HACCP Gıda Üretim Belgesi

HACCP, gıda işletmelerinde, sağlıklı gıda üretimi için gerekli olan hijyen şartlarının (personel hijyeni, ekipman hijyeni, hammadde hijyeni, ortam hijyeni, vb.) belirlenerek bu şartların sağlanması, üretim ve servis aşamasında tüketici açısından sağlık riski oluşturabilecek nedenlerin belirlenmesi ve bu nedenlerin ortadan kaldırılması temeline dayanan bir ürün güvenilirliği sistemidir. TS EN ISO 22000 Standardının 27.01.2006 tarihinde kabulü ile TS 13001 (HACCP) ’in yerini almıştır.

Tanımlama , önleme ve gıda güvenliği tehlikelerinin kontrolüne ilişkin sistematik bir yaklaşım olarak oluşturulan HACCP için yedi ilke şunlardır :

 1. Tehlike Analizi
 2. Kritik Kontrol Noktalarının belirlenmesi
 3. Kritik Limitlerin oluşturulması
 4. İzleme Prosedürlerinin oluşturulması
 5. Düzeltici Eylemlerin oluşturulması
 6. Belgelerin ve Dokümantasyon Prosedürlerinin oluşturulması
 7. Doğrulama Prosedürlerinin oluşturulması
Tarihçe

HACCP, ilk olarak 1960'larda ABD'de Pillsbury firması tarafından ABD Ordusu ve NASA için 'sıfır hatalı' ürün üretimi amacına yönelik olarak geliştirilmiştir. Daha sonra 1970'lerden başlayarak da FDA (Food and Drug Administration-ABD Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından resmi denetimlerde referans olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Önce sadece ABD'de uygulanan HACCP sistemi başta Avrupa Topluluğu olmak üzere diğer ülkelerin de dikkatini çekmiş ve 14 Haziran 1993 tarihli 93/43/EEC "Gıda Maddelerinin Hijyeni" Direktifi ile Avrupa Topluluğu içindeki bütün gıda üretimlerinde HACCP uygulamaları zorunlu hale gelmiştir.

Türkiye'de, 9 Haziran 1998 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan "Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik"de HACCP sisteminin uygulama gerekliliği belirtilmiştir ve yine aynı yönetmelikte 15 Kasım 2002 tarihinden geçerli olmak üzere; başta et, süt ve su ürünleri işleyen işletmeler olmak üzere, gıda üreten diğer işletmelerin de kademeli olarak HACCP sistemini uygulamaları zorunlu hale getirilmiştir.

Tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları yönetim sistem (HACCP) belgesi olarak kamu ihalelerinde de istenilen belgelerden biridir.

Temel ilkeleri

HACCP genel olarak kabul görmüş aşağıdaki 7 temel ilkeden oluşmaktadır: 1. Tehlike analizi ve ayrıntılı akım şemalarının oluşturulması, 2. Karar Ağacı kullanılarak Kritik Kontrol Noktalarının belirlenmesi, 3. Her bir Kritik kontrol noktasındaki Hedef Düzey ve Toleransların belirlenmesi 4. Kritik kontrol noktalarını kontrol altında tutacak uygun izleme yöntemlerinin oluşturulması, 5. Kritik Kontrol Noktalarının izlenmesi sırasında bulunan Uygunsuzluklara ve sapmalara karşı uygulanacak “Düzeltici Faaliyetlerin” belirlenmesi 6. HACCP çalışmalarının etkinliğini kanıtlayacak Doğrulama Prosedürlerinin belirlenmesi 7. Bu prensip ve uygulamalara yönelik Dokümantasyon Yapısının oluşturulması

Yararları
 • Doğrudan kalite artırımına değil, dolaylı olarak ürün güvenliğini sağlamak suretiyle kalite artırımına yönelik bir avantaj sağlar.
 • Ürünün standart kalitede üretilmesine bağlı olarak satışların ve karlılığın doğrudan artmasını sağlar.
 • Kontrol yerine önleyici yaklaşımın uygulanması sağlar.
 • İşletmeler kritik kontrol noktalarını ve buralardaki kritik limitleri belirler ve kayıtlarını tutarlar. Bu sayede işletme çalışmaları ile ilgili bilgilere kolaylıkla ulaşılmış olur. Klasik kontrol yöntemlerinden hem daha hızlı hem daha güvenilirdir. İyileştirmeler için fırsatlar sunar.
 • Uluslararası düzeyde tanınan bir sistem olması nedeniyle ürünlerin ihracında kolaylığı sağlar.
 • Çalışanlarda gıda güvenliği bilincinin oluşması sürecini hızlandırır.
Uygulama Zorlukları
 • Her HACCP uygulaması, uygulama yapılan işletmeye özeldir. Ancak buna rağmen ürün bazında sistemin uygulanmasına yol gösterebilecek kılavuzlar hazırlanabilir.
 • HACCP sisteminin uygulanması iyi eğitilmiş, gerekli teknik bilgi ve beceriye sahip personel gerektirir.
 • HACCP sistemi gereği olansorunlara anında çözüm üretmek her zaman mümkün olmayabilir.
 • HACCP uygulaması için yasal kuruluşlardan ve endüstri kolundan yeterli destek ve yönlendirme, müşteriden yeterli talep gelmeyebilir.
 • İşletmenin tesisleri ve iç yapısı bir HACCP uygulaması için uygun olmayabilir.
 • İletişim eksikliği nedeniyle HACCP uygulamasında zorluklarla karşılaşılabilir.