Helal Belgesi

Gıdaların, helal hassasiyeti taşıyan insanlara; hammaddenin üretiminden başlayarak, tüm üretim süreçleri dahil olmak üzere, ambalajlama, nakil, depolama ve sunum zincirinde sürdürülebilir helal güvenilirliliğinin sağlanması son derece önemlidir. Bu güvenilir sunum "Helal Gıda Belgelendirmesi" ile sağlanır.

Türk Standardları Enstitüsü "Helal Gıda Belgelendirmesi"ne 4 Temmuz 2011 tarihinde başladı.

Gıda ürünlerinin üretilmesinde İslami kurallara uygun olarak tüm süreçleri kapsayacak şekilde gerçekleştirilen "Helal Gıda" belgelendirmesinde Türk Standardları Enstitüsü, Diyanet İşleri Başkanlığı ile yakın işbirliği içerisinde çalışmaktadır.

Helal Gıda Uygunluk Belgesi ile Helal Gıda arayışı içerisinde olan tüketiciler güvenle, gönül rahatlığıyla, helal olduğundan hiç tereddüt etmeden ürünleri satın alabilecektir.

Standard Çalışmaları

Tüm ülkeler için geçerli Helal Gıda Standardı hazırlama fikri, Kasım 2007 tarihlerinde İstanbul’da yapılan 23. İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) toplantısında benimsenmiş, bu amaçla Türk Standardları Enstitüsü (TSE)’nün ev sahipliğinde Nisan 2008'de İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi 25 ülke ve ilgili İİT kuruluşlarının katılımıyla İİT Standard Uzmanlar Grubu çalışmalarına başlamıştır. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) çatısı altında üç yıl yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalar sonucunda, "Helal Belgelendirme" alanında üç standard, İslam Ülkeleri Standardizasyon ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) üyesi 13 ülke ile SMIIC üyesi olmayan İİT ülkelerinin de gözlemci statüsünde katılımıyla 6–17 Mayıs 2011 tarihlerinde gerçekleştirilen SMIIC Teknik Komite Toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Helal Gıda Belgelendirmesi

Helal Gıda Uygunluk Belgelendirmesi, belgelendirilmesi talep edilen ürünün üretiminin TSE'nin öngördüğü şartlarda ve ortamda gerçekleştirilip, ürünün üretimi için helal gıda şartlarına uygunluk, teknolojik yeterlilik ve asgari kalite kontrol yeteneği ile bunların devamlılığını garanti altına alan bir kalite sisteminin tesis edilip edilmediğinin tespitidir

Helal Gıda belgelendirmesi için; "TS OIC/SMIIC 1: 2011 Helal Gıda Genel Klavuzu" belgelendirmeye esas standarddır

Belgelendirme işlemleri tamamlanmış olan Et ve Et Ürünleri ile ilgili Helal Gıda Belgelendirmesi incelemelerinde Standardda belirtilen şartlardan; kesilecek hayvanda olması gereken şartlar, kesim işlemini yapacak olan kasabın taşıması gereken özellikler, kesimde kullanılacak araç ve gereçler, kesimhanelerin özellikleri, dinlendirme, kesim öncesi ve sonrası kontroller, kesim işlemleri, ambalaj malzemeleri, üretimde kullanılan tüm girdiler, depolama, taşıma vb. tüm hususlar İslami kurallara uygunluk ve gıda güvenliği yönüyle ele alınmıştır.