ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Hakkında

ISO 14001 tasarım ve çevre yönetim sisteminin uygulanması için uluslararası bir standart haline gelmiştir. Standart, dünya çapında kabul edilir standartları dağıtan uluslararası bir kuruluş olan ISO (International Organization for Standardization) tarafından yayınlanmıştır. Çevre yönetim sistem gereksinimleri ile ilgili en son sürüm 2004 yılında yayınlanmış ve ISO 14001:2004" olarak adlandırılmıştır. Standart çıkarılmadan veya güncellenmeden önce üye ülkelerin çoğunluğu tarafından kabul edilmiş ve dünyada ülkelerin çoğunluğu tarafından kabul edilen uluslararası bir standart olarak kabul görmüştür.

2013 yılı sonu itibariyle yapılan bir araştırmaya göre, ISO 14001 çevre yönetim sistemi uygulayan şirketlerin sayısı dünya çapında genel olumlu bir seyir göstermektedir.

Kaynak: http://www.iso.org/iso/home/standards/certification/iso-survey.htm

Çevre Yönetim Sistemi Nedir?

Çevre Yönetim Sistemi, bir şirketin çevre ile etkileşimini düzenleyen kurallar, politikalar, süreçler, planlar, uygulamalar ve kayıtlar bütünüdür. İş süreçleri ile ilgili yasal gereklilikler ve çevresel etkileşimler firmanın yapmış olduğu iş kapsamına ve sürecine göre değişiklikler gösterdiği için, bu sistemin firmaya özel olarak uyarlanması gerekmektedir. Ancak ISO 14001, firmanıza uyarlanacak olan Çevre Yönetim Sistemi için genel bir çerçeve ve kurallar sağladığı için, önemli gerekliliklerin dikkatten kaçmamasını sağlamakta ve yol göstermektedir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi hakkında detaylı bilgi ve destek almak için lütfen mesaj bırakın..