ISO 15085 Demiryolu Araçları İmalatı İçin Yeterlilik Belgesi

Demiryolu sektörüne yönelik EN 15085 Standardı DIN 6700 Standart serisinin yerini almıştır. EN 15085 Standart serisi demiryolu araçları ve parçalarının kkaynakları için genel zorunlulukları içerir ve demiryolu imaletçılarının uluslararası pazradaki vizesi özelliğindedir.

Bu standart 18 Ağustos 2007 ‘de CEN tarafından onaylandı ve bu standartla çelişkili DIN / BS gibi ulusal standartlar geri çekilmiştir. EN 15085 Belgesi demiryolu araçları , parçaları ve alt montajların kaynaklı imalatını gerçekleştiren imalatçılar içindir. Dünya çapında Türkiyeninde içinde olduğu AB demiryolu araçları ve parçalarını sağlayan üreticiler için zorunlu bir sertifikasyondur.

EN 15085 Belgesi demiryolu araçları, parçaları ve alt montajların kaynaklı imalatını gerçekleştiren imalatçılar için bir sertifikasyondur ve dünya çapında AB demiryolu araçları ve parçalarını sağlayan imalatçılar için zorunlu bir talep vardır.

KOBİSERT Danışmanlık EN 15085 standardı kapsamında EBA tarafından tanınan uluslararası geöerli sertifikasyon sürecini iş birliği yaptığı Akredite kuruluşlarla gerçekleştirmektedir.