Faydalı Model

Teknolojik gelişmeler, dünyadaki küreselleşme hızı ve markalaşmanın günden güne daha önemli hale gelmesi; küçük, orta ve büyük ölçekli tüm işletmelerin marka tescili ve patent alma konularıyla yakından ilgilenmesine yol açmıştır. ülkemizdeki marka tescil başvuruları da 1990’lı yıllarda, yılda 15.000 civarında iken 2011 yılında 100.000’i geçmiştir.

Faydalı Model nedir?

Faydalı model, Türkiye’de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine belirli bir süre (10 yıl), bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır.
Yurt içinde, geliştirmiş oldukları yeni ürünler için daha az maliyetle koruma elde etmek isteyen buluş sahipleri için tavsiye edilebilecek bir sistemdir.

Faydalı model, kimyasal maddeler ve yöntemler hariç patente konu olabilecek teknik gelişmeye sahip bütün ürünler için verilebilir. Faydalı model başvurusu için dikkat edilecek en önemli husus, yeni olmayan ürünler için başvuru yapılmaması gerektiğidir. Yeni olmayan ürünler için başvuru yapılıp faydalı model belgesi alınsa dahi, ürünün yeni olmadığının üçüncü kişilerce ispatlanabilmesi durumunda mahkeme yolu ile belgenin iptali söz konusudur.