Patent

Patent nedir?

Patentin sözlük anlamı “buluş belgesi”dir. Buluş, tarım dahil sanayideki teknik bir problemin çözümü olarak tanımlanabilir. Buluşun, teknik bir soruna teknik bir çözüm getiriyor olması, sanayiye uygulanabilir ve seri üretime esas olması beklenir. Ayrıca, herkesin düşünebileceği kadar sıradan olmaması, yani önemli bir yaratıcılık etkinliği sonucunda ortaya çıkmış olması gerekir. Bir buluş sahibine devlet tarafından verilen bir patent, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının bu buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı verir. Patentli bir buluş, buluş sahibinin mülkiyeti haline gelir ve bu hak çerçevesinde;

  • Buluşu kendisi kullanabilir
  • Buluşun kullanımı için başkalarına izin verebilir (lisans)
  • Buluşu izinsiz kullananların önlenmesi için yasal yollara başvurabilir.

Patentin Önemi

Patent teknolojik gelişmelerin ayrılmaz parçalarından biridir. Yaratıcı yetenekleri buluş yapmaya teşvik etmede hem de iş adamlarını da buluşları sanayide kullanmasını sağlayan bu uygulama bir araç görevini üstlenmektedir. Yani tescil, yaratıcı fikirleri sermayeyle buluşturan, aynı zamanda fikir sahibini de koruyan kalkan durumundadır. Patentler, tarım dahil tüm sanayi dallarında teknolojik ilerleme getirecek araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin oluşmasını sağlamaktadır.

Teşvik sistemi, sağladığı koruma itibariyle, imalat faaliyetinin genişletilmesinde fiili ve etkin rol üstlenmiştir. Belge sayesinde de, fikir hırsızlığının önüne geçmekte, kişinin fikri ve mülki hakları güvence altına alınmaktadır. Patent tescili belgesi sayesinde, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının o ürünü üretmesini, kullanmasını ve satması yasaklanır.

Patent Almak İçin Nereye Başvurmak Gerekir

Ülkemizde patent verme konusunda tek yetkili kurum Türk Patent Enstitüsü'dür. Başvurular posta yoluyla veya internet üzerinden yapılabilir.