ISO 22716 Kozmetikte İyi Ürün Uygulamaları

Gıda, ilaç, kozmetik, medikal cihaz gibi insan sağlığını doğrudan etkileyen ürünlerin güvenilir koşullarda ve sistemlerde üretilmesi ve ürünün hazırlanmasından dağıtılmasına kadar her sürecin güvenirliğini artırmak ile ilgili olan GMP belgesi, TSE Ürün Belgelendirme Merkezi bünyesinde yer alan Kimya Sektörü Belgelendirme Müdürlüğü tarafından verilmektedir.

Kimya Sektörü Belgelendirme Müdürlüğü ayrıca aşağıda yer alan ürün gruplarında belgelendirme yapmaktadır:

 • Kimyasal Maddeler,
 • Temizlik Malzemeleri,
 • Yakıtlar,
 • Madeni Yağlar,
 • Gübreler,
 • Boyalar ve Vernikler,
 • Plastik Ürünler,
 • Oyuncaklar,
 • Metal Malzemeler,
 • Kauçuk Ürünler,
 • Sivil Amaçlı Patlayıcılar,
 • Tekstil ve Tekstil Ürünleri,
 • Sağlık Ürünleri ve Mikrobiyolojik Ürünler.

İyi Üretim Uygulamaları

İyi Üretim Uygulamaları (GMP), gıda, ilaç, kozmetik, medikal cihaz gibi insan sağlığını doğrudan etkileyen ürünlerin güvenilir koşullarda ve sistemlerde üretilmesi için hazırlanmış, ürünün hazırlanmasından dağıtımına kadar her aşamasında enfekte olma (kontaminasyon) olasılığını önlemek ve güvenilirliği artırmak amacıyla hazırlanmış koruyucu önlemler dizisidir.

Avrupa Birliği’nin 2010 yılında kabul ettiği Kozmetik Tüzüğü uyarınca, tüm üye ve aday ülkelerde kozmetik üretim yerleri için Kozmetikte iyi üretim uygulamalarına uyum zorunluluğu getirilmiştir. Türkiye’de de başlayan uygulama çerçevesinde hem ülkemizde satışa sunulacak ürünler hem de ihracat için GMP Belgesi aranacaktır.

TSE ve İyi Üretim Uygulamaları Belgelendirmesi (GMP)

Türk Standardları Enstitüsü, Türkiye’de ve uluslararası alanda kozmetik sektöründe hizmet veren firmaların iyi üretim uygulamalarını; “TS EN ISO 22716/Şubat 2013 Kozmetikler - İyi Üretim Uygulamaları (GMP) - İyi Üretim Uygulamaları Hakkında Kılavuz“ standardı kapsamında belgelendirmektedir. Diğer konularda yapılacak GMP belgelendirmesi için esas alınacak kriterler TSE Kimya Sektörü Belgelendirme Müdürlüğü tarafından kılavuz standartlar temel alınarak hazırlanmakta ve bu kriterlere göre belgelendirme yapılmaktadır.

TSE, GMP uygulamaları ve firmaların gereksinimleri üzerine çalıştaylar düzenleyerek, üreticinin belgelendirme öncesi konuyla ilgili bilgilenmesini sağlamaktadır.

Avrupa ülkelerine ihracatta ön koşul haline gelecek olan GMP belgeleri sürekli büyüyen helal kozmetik sektöründe de yerli firmalara büyük avantaj sağlayacak. Kozmetikte GMP uygulamaları, İslam İşbirliği Teşkilatı, Standardizasyon ve Metroloji Enstitüsü SMIIC tarafından hazırlanmakta olan “Helal Kozmetik” Standardı belgelendirmesinde ön koşul olarak değerlendirilecek. Dolayısıyla GMP belgesi olan firmalar Helal Kozmetik Belgelendirme işlemlerini süratle gerçekleştirme imkânına sahip olacak.

Kozmetikler İçin GMP Belgesi

Dünya helal kozmetik sektörünün 1/3’üne denk gelen Helal Kozmetik pazarı, özellikle Müslüman ülkelerin olduğu coğrafyalarda her geçen yıl katlanarak büyümektedir. Yapılan tespitler sadece Ortadoğu’da helal kozmetik pazarının yılda yüzde 12 arttığını göstermektedir.

Türkiye’de kozmetik ürünleri kategorisinde 46.000’i yerli 170.000 civarında ürünün iç pazarda dağıtımı yapılmaktadır. Ülkemizde kozmetik üretimi yapan kayıtlı firma sayısı yaklaşık 3 bin olarak ifade edilmektedir. Ekonomi Bakanlığı verilerine göre 2011 yılında bu firmalardan 2 bin 735’i ihracat yapmıştır.

Türkiye’nin kozmetik ihracatında en büyük pazarlar Irak, İran ve Rusya’dır. Bu ülkeleri Azerbaycan, Almanya ve Romanya takip etmektedir. İhraç ürünlerimiz arasında en fazla payı tıraş ürünleri ve deodorantlar almaktadır.

Türk Standardları Enstitüsü kozmetik sektörü üreticileri için hayati önem taşıyan GMP Belgelendirme hizmetlerini TSE Kimya Sektörü Belgelendirme Müdürlüğü ile vermektedir.

Belgelendirme başvurusu yapılan ürününe ait üretim yeri incelemesi, muayene ve deneylere ait sonuçlar olumlu ise başvuru sahibi, sözleşme yapılmasını takiben düzenlenen belge ile ilişkilendirilen markayı kullanma hakkını kazanır.

Bu belge ile TSE tarafından belirlenen aralıklarla yapılan ara kontrollerde numune alınır, üretim yeri incelemesi yapılır.

İyi üretim uygulamaları (GMP) belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır.