ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

ISO / IEC 20000 BT hizmet yönetimi için ilk uluslararası standarttır . ISO / IEC JTC1 / sc7 tarafından , 2005 yılında geliştirilmiş ve 2011 yılında revize edilmiştir. Bilgi Teknolojileri hizmet yönetimi ingiliz Standard BS 15000 modelinden ilham alınarak ve ofis yönetimi kanunu'nun (0GC) Bilgi Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) ile düzenlenen proses yaklaşımı tanımlamasıyla yaratılmıştır.

ISO 20000 ister dış kaynaklı ister iç kaynaklı çalışan ve müşterilerine fayda sağlayarak bilgi teknoloji servislerinin ve alt yapılarının tutarlılığa kavuşturulması için tasarlanmıştır. Tüm bilgi İşlem yönetimterinin etkinliğinin sağlanması için Standard hizmet seviyesi yönetimi raporlaması, bilgi işlem hizmetlerinin bütçelenmesi ve hesaplar, bilgi güvenliği, tedarikçi, olay, değişikliklerin yönetimi gibi pek çok konuda anahtar süreçleri temel almıştır.

Standart ilk olarak Aralık 2005'te yayımlanmıştır. Haziran 2011'de,  ISO / IEC 20000-1 : 2005, ISO / IEC 20000-1:2011 olarak güncellenmiştir. 2012 yılı Şubat ayında da, ISO / IEC 20000-2 : 2005, ISO / IEC 20000-2:2012 olarak güncellenmiştir .